Kdo jsme?

Historie spolku

FFabula byla založena roku 2010, aby fungovala jako platforma pro setkávání se mezi studenty, absolventy a příznivci historických i příbuzných oborů. 

Funkce a cíle našeho spolku

Naše členstvo

V současné době naše členstvo čítá více jak 150 členů, kteří pocházejí z řad studentů i absolventů.

Vedení spolku

Spolek je spravován pětičlenným Výborem, na jehož činnost dohlíží tříčlenná Disciplinární komise. 

Přejít nahoru