Reprezentujeme

Jednou z řady úloh, jež náš Spolek zastává, je i role reprezentativní. Účastníme se proto mnoha akcí, na nichž reprezentujeme historické obory, ústavy i Filozofickou fakultu UK.

Pietní akty 17. listopadu

Spolek studentů historie FF UK se každoročně zúčastní pietního aktu, jenž se 17. listopadu u Hlávkovy koleje. Pojďte s námi uctít památku těch, jejichž oběť dala vzniknout tradici oslav Mezinárodního dne studenstva a vzpomínka na něž vyústila v sametovou revoluci! Společně se Studentskou radou FF UK reprezentujeme na této akci Filozofickou fakultu UK.

Den otevřených dveří FF UK a Na Karlovku Tour

Pro uchazeče a uchazečky o studium jsme k dispozici i na Dni otevřených dveří FF UK a na Na Karlovku Tour. U našeho stánku vám poradíme s obory, přijímacím řízením, studiem i všemi dalšími dotazy. Kromě nových poznatků si navíc budete moci odnést i spolkový merch. 

Od roku 2023 se účastníme i Orientačního dne pro studující I. ročníků, jenž pořádá UK Point. Jedná se o možnost prezentovat se v rámci širokého spektra studentských spolků a iniciativ působících nejen na UK, ale po i celé ČR nebo mezinárodně. Hlavním cílem naší účasti na této akci je ale propagace našeho seznamovacího kurzu pro potenciální zájemce*kyně z řad studujících, již nastupují na historické obory. 

Studentský Majáles

Každoročně reprezentujeme historické obory a spolky FF UK i na Studentském Majálesu. U našeho stánku si s námi můžete popovídat o studiu, oboru a prohlédnout si náš merch. 

Hodina Pravdy

Jako spolek, jenž dlouhodobě sleduje problematiku platů na humanitních institucích a udržuje se přehled o situaci v prostředí humanitních i společenských věd, jsme se připojili k iniciativě Hodina pravdy, jejímž úkolem je usilovat o zlepšení a narovnání těchto podmínek. 

Přejít nahoru