Spolkové FAQ

Co byste rádi věděli? Pokud jste nenašli, co jste se chtěli dozvědět, napište nám:)

Odpovědí na tyto otázky je vskutku mnoho. Naše role by se daly rozdělit do tří kategorií:

  1. Vytváření platformy pro setkávání a navazování kontaktů mezi studentstvem, absolventstvem a příznivci historických oborů. Naše akce jsou prostředím, kde se setkávají generace studentů mezi sebou, což jim usnadňuje navazovat přátelství a získání pomoci v případě potíží se studiem. Jednou z vlajkových lodí naší činnosti je seznamovací kurz, který tento účel plní v řadách nastupujícího studentstva, exkurze, spolkohospody a další socializační akce pak slouží jako mezigenerační místa setkání. Nedílnou součástí tohoto aspektu našeho fungování je i naše rozsáhlá poradenská činnost a vytváření safe space
  2. Pořádání odborných, vzdělávacích akcí a popularizace historie. Kromě akcí socializačních jsou náplní naší činnosti též akce odborného charakteru. Pro uchazeče*ky o studium pořádáme přípravné kurzy, pro studentstvo, které nastoupilo do prvních ročníků sérii seminářů, které usnadňují přechod mezi středoškolským a vysokoškolským prostředím, pro studentstvo i veřejnost pak plejádu akcí, mezi něž patří kupříkladu představení knih nebo studentských prací, přednášky, debaty, odborné exkurze nebo filmový a kritický klub. Dále také reprezentujeme náš obor a fakultu na různých akcích pro veřejnost. 
  3. Naše „třetí role“ – úkolem naší organizace je též nastolovat dialog mezi jejím členstvem a studentstvem a akademickým prostředím, jehož jsme všichni součástí. Monitorujeme dění v historické obci a je-li to třeba, kriticky reflektujeme problematické dění v jejím rámci a upozorňujeme na nešvary spojené s jejím fungováním. Naší pozornosti ale neuniká ani dění ve společnosti a současné dění. Jsme proto nesmírně vděční, že díky naší stabilní finanční situaci si můžeme dovolit přispívat malými částkami na vybrané charity. 

Spolek pořádá řadu socializačních i odborných akcí. Jejich výčet, popis i archiv naleznete v sekci Akce, informace o těch nadcházejících pak na našich sociálních sítích. Kromě toho je součástí naší činnosti i několik dlouhodobých projektů – ani jim nechybí samostatná sekce Projekty

Spolek studentů historie FF UK vznikl v roce 2010 – od té doby funguje nepřetržitě. Na přehled naší historie se můžete podívat v sekci Historie spolku, kdo by se chtěl dozvědět větší podrobnosti, je k dispozici sekce Výroční zprávy Výborů a Disciplinárních komisí, která obsahuje podrobná shrnutí hospodaření každého Výboru.

Nikoliv! Všechny naše akce jsou otevřené pro veřejnost, můžete na ně tedy vzít klidně i svoje přátele.

V současné době je možné nabýt členství pouze po vyplnění papírové přihlášky. Více o členství se dozvíte v sekci Členství a poplatky.

Spolek je spravován pětičlenným Výborem, jehož hospodaření je pod kontrolou tříčlenné Disciplinární komise. Více o našem Výboru a DK se dozvíte v sekci Členové Výboru a Disciplinární komise. O mechanismech a pravidlech fungování pak pojednávají Stanovy.

Hlavním příjmem Spolku jsou členské příspěvky od jeho členstva a poplatky za přípravné kurzy. Kromě těchto dvou zdrojů čerpáme občas i z příležitostných grantů, jež poskytuje buď fakulta či univerzita, případně z mimořádných členských příspěvků, které nám zasílají naši štědří dárci. 

Jediným cílem, k němuž spolkové finance slouží, je pořádání akcí a péče o členstvo. Naše finance proto směřujeme do zkvalitňování služeb osobám, jež navštěvují naše akce – proplácíme vstupné na exkurze, financujeme veškerou naši činnost od vytváření kvalitních propagačních předmětů, přes cestovní příspěvky našim přednášejícím a pronájmy prostor, po vytváření a distribuci materiálů sloužících k popularizaci historie a propagaci oboru. Pandemická doba nám také ukázala, jak důležité je kultivovat i online prostředí naší organizace, a proto nabízíme na přípravných kurzech možnost účasti online, která by nebyla možná bez nákupu notebooku, mikrofonů a pomocné elektroniky, jíž využíváme i k pořizování záznamů z našich akcí.

Ptáte-li se, zda jsou za tuto veškerou činnost placeni i členové Výboru a organizátoři akcí, odpověď je negativní – nejsou. Ve spolku všichni počítáme s tím, že za svou práci nebudeme honorování finančně, pouze dobrými ohlasy a radostí z vydařených akcí!

Přejít nahoru