Stanovy

Stanovy jsou základním dokumentem spolku, jenž určuje jeho podobu, strukturu, fungování, povinnosti, funkce a stanovuje jeho vnitřní pravidla a mechanismy.

Přejít nahoru