Spolkohospody

Vysoká škola není jen o biflování se v knihovně, přednáškách a zkouškovém období. Abychom si studium zpříjemnili, pořádáme řasu tzv. socializačních akcí, které mají různé podoby, ale stejnou podstatu – poskytnout neformální prostředí setkávání.

Spolkohospody

Náš klasický, vším studentstvem milovaný formát socializačních akcí!

Pojďte se s námi zaradovat nad tím, jak zatím zvládáme studium do pohostinných pražských podniků! Společně si užíváme uvolněné, přátelské atmosféry naší krásné a jedinečné historické obce nad sklenkou alka i nealka. Spolkohospody jsou útočištěm před strastmi studijních povinností a místem mezigeneračního setkávání studentstva.

Speciální spolkohospodou je ta poseznamováková, kde mezi nás vítáme nové spolužáky a spolužačky!

Vánoční večírek

„Na vánoční večírek se začneš těšit hned druhý den poté, co skončil ten předchozí.“

Pojďte si s námi užít předvánoční atmosféru v příjemné společnosti, v níž můžete oslavit Vánoce, Nový rok, Saturnálie či jakýkoliv jiný svátek dle vašich preferencí. Oproti běžné spolkohospodě je součástí této akce i vánoční tombola, ošklivé vánoční svetry i cukroví!

Trradičně slavíme v prosinci ♥

Spolkové narozeniny

Bez spolkových narozenin by spolek nebyl!

Největší socializační akcí a jedním ze zlatých hřebů každého akademického roku jsou spolkové narozeniny. Tradičně je pořádáme přímo na fakultě a kromě dobré hudby, dortů, chlebíčků a nápojů nechybí ani odlehčený vzdělávací program nebo velká narozeninová tombola s hodnotnými dary.

Slavíme v květnu ♥

Memoriál knížete Vladivoje

 „…vždy žízní trápen byl tak, že ani hodinu bez pití trvati nemohl!

Kníže Vladivoj (1002-1003) je legendární postavou českého alkoholismu – na knížecím trůně vydržel jeden rok, než se upil k smrti. A kdo jiný by ho měl každoročně vzpomenou, nežli studenti historie? V červnu proto pořádáme speciální vzpomínkovou akci, jež má podobu výpravy po nejstarších či historicky zajímavých pražských podnicích

...aby vám žádná akce neunikla.

Přejít nahoru