Členstvo

Druhy členství:
Běžné členství

Řadovým členem spolku je možné se stát po vyplnění přihlášky a zaplacení členského příspěvku, jehož výše je schvalovaná každoročně. Samotné členství v sobě pak nese tu výhodu, že jeho držitel/ka může volit a být volen/a do spolkových orgánů a stává se součástí užší komunity, v jejímž rámci jsou přednostně sdílený různé kulturní a společenské akce nebo odborné či kariérní příležitosti. Členství nicméně není nutné pro účast na akcích pořádaných spolek, jelikož ty jsou vždy přístupné veřejnosti. 

Podívejte se na podrobnosti, jak se stát součástí členstva.

Čestné členství

Na rozdíl od běžného členství, čestným členem spolku je možné se stát pouze pokud je osobě tento titul udělen Valnou hromadou členů či Disciplinární komisí na návrh Výboru. Čestní členové v minulosti prokázali členům Spolku výjimečnou službu nebo se významným způsobem zasloužili i jeho rozvoj. 

Přejděte na seznam čestných členů a členek.

Výhody členství:
Přejít nahoru