Představení knih

Představení knih je již od vzniku Spolku jednou z vlajkových lodí mezi jeho akcemi. Představujeme ty nejzajímavější knihy z produkce nejen historických ústavů FF UK formou moderované panelové debaty mezi autory a autorkami publikací a koreferenty, jež vybíráme z řad odborníků na knihou diskutovanou problematiku.

Cíle formátu:

K představení vybíráme publikace, jež zajímavým způsobem přispívají k rozšíření diskurzu v rámci české historiografie, využívají zajímavé zdroje či metody a jejichž objektem zkoumání jsou témata relevantní z hlediska současnosti. Cílem formátu je tak nejen rozšířit povědomí o představované knize, ale obeznámit studentstvo, akademickou obec i veřejnost s nejnovějšími trendy historického bádání, se zajímavými metodami, s procesem vzniku publikací a myšlenkovými pochody autorek a autorů.

Moderovaná panelová debata mezi autory a autorkami publikací a koreferenty pomáhá účastníkům a účastnicím představení proniknout do všech vrstev, které kniha skrývá, pochopit kontext, v jakém vznikla, a rozšířit jejich obzory týkající se dané tematiky. Představení tak přináší nové úhly pohledu, představení často inovativních metod a rozšiřuje spektrum analytických nástrojů, které mohou posluchači a posluchačky užít během svého vlastního bádání. 

Galerie

Výběr z nedávno představených knih:

Kompletní seznam představených publikací, jejich popis i záznamy naleznete v archivu

Archiv

Klikněte a přečtěte si o dosud představených knihách:

Na doplnění archivu pracujeme 🙂

Přejít nahoru