Dokumenty

Níže naleznete odkazy ke všem důležitým dokumentům.

Stanovy

Stanovy jsou základním dokumentem spolku, jenž určuje jeho podobu, strukturu, fungování, povinnosti, funkce a stanovuje jeho vnitřní pravidla a mechanismy.

Zápisy z Valných hromad členstva

Na této stránce naleznete zápisy ze všech Valných hromad členstva, během nichž dochází k volbě nových orgánů spolku, ke schvalování výše členských příspěvků, čtení závěrečných zpráv výborů a disciplinárních komisí atd.

Zápisy z otevřených zasedání výborů

V této sekci naleznete archiv zápisů z otevřených zasedání výborů SSH FF UK.

Zápisy ze zasedání disciplinárních komisí

Disciplinární komise kontroluje činnost výborů a řeší spory mezi členy.

Výroční zprávy výborů a disciplinárních komisí

Výroční zprávy orgánů SSH FF UK obsahují souhrn a hodnocení jejich činnosti za dobu výkonu jejich mandátu. Závěrečné zprávy jsou čteny a schvalovány Valnou hromadou členů.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky stanovují podmínky, za nichž probíhají transakce mezi spolkem a jeho potenciálními přispěvateli či zákazníky.

Logo manuál

Logo manuál ošetřuje správné užívání spolkového loga na propagačních materiálech a určuje vizuál spolku.

Přejít nahoru