Exkurze

Každý semestr pořádáme několik exkurzí, v jejichž rámci se blíže seznámíme s kulturními a paměťovými institucemi v Praze i mimo ni. Navštěvuje jak stále expozice muzeí a galerií, tak zajímavé výstavy, na něž dojednáváme prohlídky přímo s jejich kurátory. V našem program však nechybí ani celodenní výlety mimo Prahu, kdy zajišťujeme poznávací program měst se zajímavou historií, nebo vícedenní exkurze, během nichž se seznamujeme s krásami a zajímavostmi celých oblastí či regionů. Exkurze neslouží ale pouze jako vzdělávací výlety, nýbrž i jako skvělé příležitosti k prohloubení vztahů mezi jejich účastníky*cemi. 

Výběr z nedávných exkurzí:

Po Praze
Jednodenní
Vícedenní

Archiv

Legiovlak
Nádraží Praha, Masarykovo nádraží je osmadvacátou zastávkou legionářského vlaku při jeho letošním putování po městech České republiky. Široké veřejnosti bude Legiovlak v Praze na Masarykovo nádraží přístupný zdarma od úterý 24. října až do neděle 5. listopadu. Ve všední dny od 8 do 16 hodin a o víkendu od 9 do 16 hodin. Legiovlak se skládá ze 14 zrekonstruovaných vagonů, které představují vojenský ešalon. Těmito vlaky se desetitisíce čs. legionářů přepravily v letech 1918-1920 napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále a průjezd si často musely vynutit bojem s bolševiky. Legiovlak se skládá z vozů polní pošty, těplušky, zdravotního, filmového, velitelského, štábního, obrněného, prodejního, krejčovského, kovářského (zrekonstruován na Slovensku), ubytovacího a dvou plošinových vozů. Ve všech vozech bude na návštěvníky čekat věrná rekonstrukce vybavení, legionáři v dobových stejnokrojích, ale také originální exponáty a několik stovek fotografií na panelech mapujících historii čs. legií.
Karlovy Vary a Cheb
V návaznosti na naše předešlé akce jsme pro Vás opět připravili výjezdní exkurzi. Po loňském Liberci nás to tentokrát zavane směrem okcidentálním, sudetské milieu však ani letos neubyde. Naše expedice v termínu 10. – 11. února povede přes dvě nejvýznamnější centra západu Čech, tedy Karlovy Vary a Cheb. Náplní programu budou komentované prohlídky obou městských památkových zón, kterých se zhostí naši kolegové Matys a Charvát. Můžete se těšit na karlovarský „slet dortů”, tedy rozličné stavební slohy od baroka (chrám sv. Máří Magdalény) přes novorenesanci (Císařské lázně) po brutalismus (Vřídelní kolonáda) a další památky. K vyprávění o historii lázeňství bude rovněž náležet střídmá degustace místních pramenů, případně i toho takzvaně „třináctého”. (Protože filda jsou knížky, nemineme karlovarské knihkupectví K. H. Franka.) V Chebu nás pak od nádraží čeká procházka (doslova) po jeho historii až na náměstí, kde si například projdeme gotický Špalíček a podíváme na kostel sv. Mikuláše a sv. Alžběty. Dále pak bude možnost vybrat si ze dvou variant buď prohlídku románské falce a chebského hradu, nebo návštěvu místního populárního Retromuzea. (Protože filda jsou knížky, nemineme chebské knihařství Olgy Hepnarové.)
Armádní muzeum Žižkov
Expozice muzea je rozčleněna na sedm základních částí, podle jednotlivých historických úseků, které mapují vojenské dějiny českého území a českou státnost od počátků slovanského osídlení po působení českých vojáků v Afghánistánu. Celkem je vystaveno na sedm tisíc exponátů ze sbírky Vojenského historického ústavu Praha. Více o expozici se dozvíte pod následujícím odkazem: https://www.vhu.cz/…/zakladni…/expozice-am-zizkov/
Naším průvodcem bude Michal Cáp, náš milý kolega, čestný člen našeho spolku a zaměstnanec Vojenského historického ústavu.
Vetřelci a volavky (GHMP)

Vetřelci a volavky – komentované prohlídky výtvarných objektů pod patronací Galerie hlavního města Prahy se sochařem Pavlem Karousem.

Sraz je v neděli 19. února ve 14.00 u vchodu do Filozofické fakulty Karlovy univerzity na Palachově náměstí. Zvolněte ve víkendovém tempu a objevte výtvarné artefakty z doby reálného socialismu i reálného kapitalismu na Starém Městě.

Josef Mánes: Člověk - umělec - legenda (NGP)

Josef Mánes je jedním z nejvýznamnějších českých umělců 19. století. Jeho tvorba se vyznačuje neobyčejnou šíří a kvalitou ⁠–⁠ zahrnuje práce určené do veřejného prostoru i vyhraněně intimního charakteru, díla nadčasová i zcela aktuální, podobizny, krajiny i alegorie; plátna, kresby i grafiky. Výstava představuje stěžejní okruhy Mánesovy tvorby a doplňuje je o srovnávací materiál, postihující jak práce jeho českých současníků, tak zahraničních umělců, kteří české prostředí ovlivňovali. Celkový obraz dotvářejí ukázky z Mánesovy korespondence, dobové texty a fotografie a v neposlední řadě i informace o nových objevech učiněných v rámci restaurátorského průzkumu Mánesových děl.

Cílem je ale také nahlédnout pod vrstvu po desetiletí tradovaných stereotypů, které se s Mánesovým dílem pojí. Významnou část výstavy proto tvoří recepce Mánesovy tvorby po jeho smrti, kdy se nejprve stal ikonou tzv. generace Národního divadla a v závěru 19. století bylo jeho jméno vtěleno do spolku sdružujícího umělce obracející se k novým výtvarným směrům. Ve 20. století se pak „mánesovský mýtus“ proměňoval od národoveckého pojetí první poloviny století k ideologizaci umělce v rámci socialistického realismu.
Výstava představuje více než 400 exponátů z 25 veřejných institucí a soukromých sbírek, včetně originálu Kalendářní desky pražského orloje ze sbírek Muzea hlavního města Prahy. (NGP)

Žďár nad Sázavou s Masarykovými historiky (FF MUNI)

Odjedeme společně v ranních hodinách z Prahy, přes den nás poté čeká společný program ve městě, kde nás samozřejmě neminou ani ty největší pamětihodnosti, jako poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, který je národní kulturní památkou zapsanou na Seznamu světového dědictví UNESCO. Po dostatečném načerpání historické atmosféry města se vydáme na seznámení se i s tou kulturní do vybraného podniku, kde dostaneme dost času na socializaci s brněnskými kolegy a poreferování nad dojmy ze společně stráveného dne. Návrat do Prahy proběhne ve večerních hodinách.

...více fotek i čerstvé informace o tom, kam se chystáme, najdete na našem Facebooku.
Přejít nahoru