Naše cíle a role

O spolku

Spolek studentů historie FF UK, též neformálně nazývaný FFabula, je jedním z nejstarších a největších studentských spolků, jež působí na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Za dobu naší existence, která oficiálně začala 13. května 2010, jsme měli více než 300 členů*ek, pro něž vytváříme přátelské prostředí, v jehož rámci by bylo možné navazovat nové vztahy a přátelství. Právě to je jednou z našich funkcí – vytvářet platformu pro komunikaci mezi studenty*kami a  absolventy*kami napříč ročníky, stupni studia a zaměřeními, a mezi dalšími zájemci*kyněmi o náš obor. Pomoci se u nás dostane také každému, kdo potřebuje poradit s jakýmikoliv záhadami či nejasnostmi, týkajícími se studia či studentského života. Naším úkolem je i vytvářet prostředí pro kritické vnímání historie, sledovat dění v rámci oboru i reflektovat problémy v akademickém prostředí. 

Shrnuto, podrtženo:

Přejít nahoru