Podcast Radio 201

O podcastu

Radio 201 je platformou Spolku studentů historie FF UK pro tvorbu podcastů s historickou i jinou příbuznou tématikou. Jednotlivé pořady jsou strukturovány na několik pravidelných rubrik, jako aktuality, rozhovory, recenze, nová literatura a hlavní téma, probíhající formou moderované diskuze, ve které se mohou názorově střetnout studenti, pedagogové i externí hosté. Smyslem podcastů je zprostředkovat informace z našeho oboru novým médiem a rozšířit je i mimo okruh obvyklých návštěvníků spolkových akcí na půdě FF UK.

Projekt byl aktivní mezi lety 2018 až 2019.

Publikované díly

Radio 201 vol. I

Obsah:

0:39 – Úvod

1:32 – Aktuality (Štěpán Truhlařík)

5:00 – Rozhovory s účastníky konference Za obzory revoluce v Rusku

            5:39 – Mirjam Friedová

            6:57 – Siyaves Azeri

            8:36 – Miroslav Hroch

            20:43 – Sylvia Sztern

            22:25 – Rachel Vasconcellos

            24:56 – Jan Rychlík
31:45 – Diskuse na téma Historie ve veřejném prostoru (Anežka Bartlová, Čeněk Pýcha, Vojtěch Kessler, Boleslav Šmejkal)

106:30 – Recenze (Tomáš Konečný)

117:39 – Představování nové literatury (Michal Cáp)

127:33 – Závěr

Radio 201 vol. II

Obsah:

0:38 – Aktuality

4:04 – Vzpomínka na prof. Petráně (prof. Beneš)

20:57 – Debata o úloze pedagoga při výuce dějepisu

1:22:25 – Recenze
1:29:52 – Představování nové literatury

Kontakty:

E-mail: radio201@ffabula.cz

Facebook: www.facebook.com/201radio

Přejít nahoru