Zápisy z Valných hromad členstva

Na této stránce naleznete zápisy ze všech Valných hromad členstva, během nichž dochází k volbě nových orgánů spolku, ke schvalování výše členských příspěvků, čtení závěrečných zpráv výborů a disciplinárních komisí atd.

Přejít nahoru