Čestné členstvo

Titul čestného člena Spolku náleží těm členům, již se významným způsobem zasloužili o jeho rozvoj. Čestné členství udílí Valná hromada členů nebo Disciplinární komise na návrh Výboru.

Andělová Kristina

Zakládající členka Spolku, členka výboru, organizátorka LŠIP a KK, trvalý zájem o spolek.

Bělohlávek Miloš

Prohlášen Valnou hromadou.

Beneš Otmar

Prohlášen Valnou hromadou za dlouholetou službu Spolku, členství v DK, patronaci nad Filmovým klubem a účast na organizaci seznamovacích kurzů.

Cáp Michal

Prohlášen Valnou hromadou za dlouholetou službu Spolku, předsednictví v letech 2019 až 2021, účast na seznamovacích kurzech a zlepšování pověsti Spolku.

Cisler Richard

Zakládající člen Spolku, člen výboru, organizátor LŠIP a KK, trvalý zájem o spolek.

Crhák Ondřej

Prohlášen Valnou hromadou za dlouholetou službu Spolku, předsednictví v letech 2016 až 2018, účast na seznamovacích kurzech a grafické služby.

Fišerová Anna

Prohlášena Valnou hromadou.

Glazov Vjačeslav

Prohlášen Valnou hromadou za úspěšné nastartování pocovidového fungování Spolku a jeho úspěšného vedení během jeho předsednictví 2021/2022. Sláva je č*rák! <3

Gruber Jan

Téměř zakládající člen, člen DK, noční služba na seznamovácích.

Harasimowicz Marta

Prohlášena Valnou hromadou za dlouhodobou službu Spolku, členství v jeho orgánech a dlouhodobý zájem o Spolek. 

Izdný Jakub

Prohlášen Valnou hromadou za dlouhodobou službu Spolku, organizaci přípravných kurzů, členství v jeho orgánech a dlouhodobý zájem o Spolek. 

Kolros Karel

Prohlášen Valnou hromadou za krátké předsednictví a za dlouhodobý zájem o Spolek a účast na seznamovácích.

Košátková Anna

Za aktivní účast na seznamovácích a činnost ve spolkové poradně. 

Kovařík Pavel

Prohlášen DK na žádost Výboru za dlouhodobou účast na seznamovácích a rozsévání deprese mezi studenty prvních ročníků.

Křišťan Vlastimil

Prohlášen Valnou hromadou za dlouhodobou službu Spolku a účast na organizaci jeho akcí. 

Liepoldová Tereza

Za ideu a praktickou realizaci seznamováku.

Liška Martin

Za dlouhodobé členství a práci na spolkovém Twitteru.

Machát Zbyněk

Zakládající člen, trvalý zájem o Spolek, organizace KK. 

Mareš Jan

Zakládající člen, člen výboru, organizátor LŠIP a KK, trvalý zájem o Spolek.

Mrňka Jaromír

Prohlášen Valnou hromadou.

Ort Daniel

Prohlášen Valnou hromadou.

Pavlorek David

Člen prakticky zakládající, dlouholetý spolkový legislativec a člen DK.

Pilip Jiří

Za aktivní členství, hájení zájmů spolku na půdě Studentské rady a Studentské unie.

Poliaková Martina

Za dlouhodobé aktivní členství, organizování LŠIP a KK a členství DK.

Souček Vlastimil

Prohlášen Valnou hromadou za poskytování mimořádných služeb Spolku ve formě vlastnictví Penzionu Krakonoš a za donášku koblih o čtvrté hodině ranní.

Strobach Vít

Zakládající člen, člen výboru, organizátor KK.

Švandová Karolína

Prohlášena Valnou hromadou za mimořádné nasazení při službě Spolku v dobách pandemie, za členství v jeho orgánech a za organizaci a účast na seznamovácích.

Přejít nahoru