Výroční zprávy

Výroční zprávy orgánů SSH FF UK obsahují souhrn a hodnocení jejich činnosti za dobu výkonu jejich mandátu. Závěrečné zprávy jsou čteny a schvalovány Valnou hromadou členů.

Výroční zprávy Výborů SSH FF UK

vybor@ffabula.cz

Revizní zprávy Disciplinárních komisí SSH FF UK

disciplinarka@ffabula.cz

Revizní zpráva Disciplinární komise SSH FF UK za AR 2022/2023

Revizní zpráva Disciplinární komise SSH FF UK za AR 2021/2022

Revizní zpráva Disciplinární komise SSH FF UK za AR 2020/2021

Revizní zpráva Disciplinární komise SSH FF UK za AR 2019/2020

Revizní zpráva Disciplinární komise SSH FF UK za AR 2018/2019

Revizní zpráva Disciplinární komise SSH FF UK za AR 2017/2018

Revizní zpráva Disciplinární komise SSH FF UK za AR 2016/2017

Revizní zpráva Disciplinární komise SSH FF UK za AR 2015/2016

Revizní zpráva Disciplinární komise SSH FF UK za AR 2014/2015

Revizní zpráva Disciplinární komise SSH FF UK za AR 2013/2014

Revizní zpráva Disciplinární komise SSH FF UK za AR 2012/2013

Revizní zpráva Disciplinární komise SSH FF UK za AR 2011/2012

Revizní zpráva Disciplinární komise SSH FF UK za AR 2010/2011

Přejít nahoru