Výroční zprávy

Výroční zprávy orgánů SSH FF UK obsahují souhrn a hodnocení jejich činnosti za dobu výkonu jejich mandátu. Závěrečné zprávy jsou čteny a schvalovány Valnou hromadou členů.

Výroční zprávy výborů
Výroční zprávy disciplinárních komisí
Přejít nahoru