Přijímací řízení

Zde naleznete nejčastější dotazy k přijímačkám. Pokud byste ale nenašli odpověď na to, co vás zajímá, nebojte se nám napsat!

Každý obor a stupeň studia má specifickou formu přijímacího řízení, a proto nejprve hledejte na stránkách ústavů, které vaše obory zajišťují. Níže naleznete několik důležitých odkazů:

Obecné informace o přijímacím řízení

Přijímačky na Ústav českých dějin FF UK (Bc.)

Přijímačky na Ústav světových dějin FF UK (Bc.)

Přijímačky na Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK (Mgr.)

V případě jakýchkoli nejasností se obracejte na garanty přijímacího řízení, kontakty na něž jsou uvedeny na výše nalinkovaných webech jednotlivých ústavů. Pokud byste chtěli neformální rady, jsme vám plně k dispozici i my, a to jak přes e-mail či sociální sítě, tak na Dni otevřených dveří FF UK, který probíhá obvykle v lednu.

Ohledně požadavků, co ke konkrétnímu přijímacímu řízení dodat, se přednostně informujte na stránkách příslušného ústavu či katedry – v sekci přijímacího řízení tyto požadavky bývají pečlivě popsány. V zásadě ale platí toto:

 • Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti
 • Pozvánku k přijímacímu řízení 
 • Seznam literatury k ústní části (o tom, jak má vypadat, viz samostatná otázka v tomto FAQ)
 • Doprovodné materiály dle uchazečova uvážení
 • Propisku 😉

Oficiální informace o správné podobě seznamu k přijímacímu řízení nejsou nikde zveřejněny, ale z praxe víme, že seznam by měl čítat přiměřené množství položek odborné či jiné, kvalitní literatury. Pro bakalářské přijímačky je optimální minimální počet titulů takové literatury cca 5 položek, na vyšší stupně studia jsou to pak desítky titulů, záleží na uchazeči. Dejte si pozor, abyste tituly správně ocitovali a použili jednotnou citační normu pro všechny z nich! Seznam by měl dále obsahovat vaše jméno, obor na nějž se hlásíte a datum vašeho pohovoru. Je super, když ho vytisknete (seznam tiskněte, nepiště ho ručně!) ve třech exemplářích, aby měl každý člen komise svůj. Pokud byste měli pochybnosti, zda váš seznam vypadá dobře nebo si nejste jisti, jakou literaturu do něj zařadit, napište nám a společně se na to podíváme. 🙂

 

Univerzální „skripta“ pro přijímačky neexistují a je na uchazečích, jakou literaturu si zvolí. Obecně platí, že literatura by měla reflektovat témata, která vás baví, o něž se zajímáte a na než byste rádi, aby se vás u přijímaček zeptali. Vyvarujte se zařazování příliš obecných titulů bez dalších doplňujících, úžeji zaměřených publikací, které by vypovídaly, jakým směrem se zaměřujete a jež by specifikovaly vaše zájmy. Pokud bude celý vás seznam složený kupříkladu jen z knih typu „Dějiny světa“, je možné vám položit jakoukoliv otázku. Zkuste literaturu také sdružovat podle témat – vyberte si třeba tři témata, která vás baví a o nichž něco víte a zaměřujte literaturu na ně.

Historické ústavy mají na svých webech výběr z doporučené literatury, který doporučujeme si prohlédnout: Ústav českých dějin, Ústav světových dějin, Ústav hospodářských a sociálních dějin.

Seznamy odborné, generacemi studentů prověřené literatury poskytujeme i v rámci našich přípravných kurzů, na jejichž stránkách naleznete užší výběr ke každému tématu. Pro více informací přejděte do sekce Přípravné kurzy

Spolek pořádá i semináře, jež se specializují na výběr odborné literatury podle období. Na těchto seminářích si přijdu na své jak uchazeči o studium, tak studenti, kteří se chystají na zkoušky. Navštivte sekci Úvody do literatury.

Pokud byste potřebovali poradit s literaturou na jakékoliv téma, neváhejte nám napsat!

Možné jste se na střední škole učili, že existuje několik typů literatury – pro naše účely je nejlepší používat dělení na neodbornou a odbornou. 

 • Neodborná literatura – hry, poezie, komiksy, beletrie, historické romány…
 • Odborná literatura – monografie vědců ze všech oblastí, kolektivní monografie, sborníky, odborné články…

Jak poznat odbornou literaturu?

 • Autor je vědec, v našem případě historik, politolog, odborník v areálových studiích apod. – když si nejste jisti, vygooglete si ho.
 • Publikace vyšla v kvalitním nakladatelství (Academia, Argo, Karolinum, NLN, univerzitní nakladatelství…), v případě článku v odborném, recenzovaném časopise (Český časopis historický, Slovanský přehled, časopisy vydávané univerzitami…). 
 • Kniha má poznámky pod čarou s odkazy na literaturu a na svém konci plný seznam použité literatury.

Jaké tituly neodborné literatury lze zařadit do seznamu literatury?

 • Prameny (kroniky, deníky, korespondence, projevy, memoranda…)
 • Filozofická díla (díla filozofů zpracovávající historickou či s historií související problematiku)
 • Právní dokumenty (ústavy, zákony, doktríny…)
 • Vybrané tituly krásné literatury (např. díla Liona Feuchtwangera nebo Stefana Zweiga)

Pozor na díla, která se tváří jako odborná historická literatura, ale jedná se o literaturu popularizační nebo přímo nekvalitní, popř. prostě nevhodnou do seznamu literatury k přijímačkám nebo ke zkoušce. Takovou literaturu do seznamů nezařazujte buď vůbec, nebo velmi opatrně a vždy ji doprovoďte odbornými publikacemi.

Důležité je i kritické vnímání vámi vybraných titulů a jejich vzájemná konfrontace. 

Nejste-li si s čímkoliv jistí, obraťte se na nás a poradíme se!

Citačních norem existuje mnoho a je na vás, jakou z nich si zvolíte. Můžete využít populárního generátoru citací citace.com, který vám jednak vygeneruje citace, jednak se na jeho blogu dozvíte odpovědi na řadu s citačními normami spojených záhad. Nejužívanejšími vzory pro citace jsou kupříkladu tyto:

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název titulu. Místo vydání: nakladatelství, rok vydání.

PŘÍJMENÍ, Jméno, rok vydání. Název titulu. Místo vydání: nakladatelství. ISBN.

Můžete si prohlédnout stránku Všechno o citování od Fakulty sociálních věd, kde najdete vzory pro většinu typů zdrojů. Pokud si i tak nejste jisti, stačí mrknout do jakékoliv odborné knihy – buď do seznamu použité literatury na jejím konci nebo do poznámek pod čarou.

To, zda se rozhodnete k přijímačkám přijít i s něčím jiným než jen se seznamem literatury, je samozřejmě na vás. Doporučuje se ale s sebou přinést jakýkoliv doklad vašeho zájmu o obor, jakým jsou na příklad:

 • Seminární práce či jakékoliv jiné projekty na historická témata, jež jste vypracovali v době středoškolského studia.
 • SOČky
 • Výsledky dějepisných olympiád 
 • Práce z průvodcovských zkoušek nebo zmiňte, že provádíte/pracujete v kulturní či paměťové instituci.
 • Doklady o dobrovolnické činnosti
 • Cokoliv, co definuje vaše koníčky:
  • Portfolio fotografií, věnujete-li se historické fotografii.
  • Je-li vaším zájmem numismatika, faleristika, heraldika, genealogie či jiná pomocná věda historická, zařaďte do seznamu literatury tituly o tomto vašem koníčku, případně ho při pohovoru zmiňte. 
  • Děláte-li reenactment či historický šerm nebo jiné sporty, pohovořte i o těchto aktivitách. 
 • Může přijít řeč i na zajímavá místa, která jste navštívili v rámci svých cest (školní zájezdy, dobrovolnictví, letní prázdniny…).

Doprovodné materiály jsou samozřejmě zpestřením přijímacího řízení, ale neovlivňují nijak podstatně pravděpodobnost vašeho přijetí. Pokud nepřinesete nic navíc, nic se neděje! 

Ano, přípravné kurzy pořádá přímo náš spolek. Pro více informací přejděte do sekce Přípravné kurzy.

Přípravky vás provedou nejen základní faktografií od středověku po moderní dějiny, ale jejich součástí jsou i specializované tematické přednášky, semináře, exkurze, doprovodné materiály a poradenská činnost. V rámci každé přednášky a semináře vám bude doporučena adekvátní odborná literatura, jíž si budete moci směle zařadit do seznamu k přijímacímu řízení. Přípravky je možné absolvovat jak celé, tak jen jejich jednotlivé bloky či přímo individuální přednášky. 

Dobrá zpráva je, že i s takovou možností se počítá. Seznam si přineste na flash disku, přinejhorším si ho pošlete do e-mail, a vytisknout si ho budete moci buď na Oddělení vnějších vztahů nebo v Knihovně Jana Palacha, kde vám ho vytisknou knihovníci. Na tuto možnost ale nespoléhejte a snažte se si s sebou seznam přinést už vytištěný buď z domova nebo z copy centra – na fakultě se u tiskáren tvoří dlouhé fronty a ochota tisknout uchazečům zapomenuté seznamy závisí na benevolenci zaměstnanců fakulty, kteří to dělají nad rámec své běžné práce.

(Výše uvedené platí pro osoby, jež nedisponují platným průkazem, jenž umožňuje využívání tiskových služeb. Máte-li z předchozího studia na UK karty ISIC/ITIC/Alumni či jinou, využijte klasických tiskových služeb v prostorách fakulty.)

Přejít nahoru