Spolupráce

Během pořádání akcí spolupracujeme s celou řadou organizací a instituticí:

Studentská rada FF UK

Studentská rada je občanské sdružení studentů, kteří zlepšují kulturní život na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, hájí zájmy jejích studentů a pomáhají jim s fakultou komunikovat. Historie SR sahá do časů sametové revoluce (listopad 1989), kdy na fakultě vznikl studentský stávkový výbor. Studentská rada z něho vznikla v roce 1990.

Ač je náš spolek o 20 let mladší, se Studentskou radou spolupracujeme již od našich počátků. Řada našich členů zastávala funkce v obou organizacích, spolupořádáme akce a společně zajišťujeme DeskoFFky – klub deskových her. Společně se Stradou se také snažíme o kultivaci studentského prostředí naší fakulty a o reflexi dění na její půdě. 

Historické ústavy

Našimi nepostradatelnými partnery jsou historické ústavy FF UK – Ústav českých dějin, Ústav hospodářských a sociálních dějin a Ústav světových dějin. Vzájemné dobré vztahy nám umožňují dlouhodobě spolupracovat na našich akcích – spolek kupříkladu pořádá představení publikací z produkce historických ústavů, zve si jejich vyučující na přednášky i na akce jiného formátu. Společně také zajišťujeme program historických oborů na Dni otevřených dveří FF UK a pořádáme Setkání se zájemci o magisterské studium historie na FF UK. Pod naší společnou záštitou je i chystaná Cena Lucie Urikové, subkategorie Ceny Jaroslava Golla. Součástí spolupráce mezi spolkem, historickými ústavy a jejich akademiky je i dialog o stavu oboru a o zlepšování prostředí oboru jak pro studující, tak pro vyučující.

Filozofická fakulta

Filozofická fakulta UK je naším sídlem a almou mater všech našich členů a členek. Drtivá většina našich akcí se odehrává na její půdě, což by nebylo možné bez dobrých vztahů s vedením a se zaměstnanci a zaměstnankyněmi jejích četných oddělení, kteří nám vždy ochotně vyjdou vstříc při našich požadavcích. Nejen náš obor, ale právě i fakultu reprezentujeme na akcích pro uchazeče a veřejnost či každoročně na pietních aktech u příležitosti 17. listopadu nebo Studentském Majálesu

Spolky na FF UK

Spolupráce s dalšími spolky na FF UK je nesmírně důležitá pro navazování mezioborových vztahů a pořádání interdisciplinárních akcí, jež slouží jako platforma pro dialog mezi studujícími a vyučujícími četných oborů, jež naše domovská fakulta zastřešuje. Jsme proto nesmírně rádi, že se nám podařilo navázat spolupráci s více jak desítkou fakultních spolků.

Spolky a iniciativy mimo fakultu i univerzitu

Stejně tak jako je důležitá spolupráce se spolky na naší fakultě, je pro udržování rozhledu a studentské sounáležitosti klíčová i spolupráce se spolky celouniverzitními, mimofakultními i mimouniverzitními. V minulosti i současnosti se nám podařilo navázat spolupráci s Iniciativou Nahlas, Charlie – queer spolkem UK, se spolkem AXON – Spolkem studentů historických věd FF UJEP nebo Masarykovými historiky z Masarykovy univerzity v Brně. 

ISHA (International Students of History Assiciation)

ISHA je mezinárodní asociací studentských spolků, jejichž hlavním zájmem je historie. Naše spolupráce trvá již mnoho let a jedním z jejích vrcholů je naše spolupořádaná studentská konference Tourism & History, jíž náš spolek hostil v Praze v srpnu roku 2023.

Kulturní a paměťové instituce

Během našeho dlouhého působení jsme měli možnost navázat spolupráce s řadou kulturních i paměťových institucí po celé České republice. Díky jejich vstřícnosti se nám pro naše členstvo daří dlouhodobě zajišťovat zajímavé, nadstandardní služby ve formě speciálních prohlídek nebo přednášek, zvýhodněné vstupné do jejich expozic nebo komunikaci ohledně pracovních nabídek a příležitostí. 

Zatím jsme takto využili služeb několika institucí, mezi něž patří například Národní muzeum, Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy, Uměleckoprůmyslové muzeum, Armádní muzeum Žižkov a další.

Měli byste zájem s námi spolupracovat nebo máte návrh, koho bychom měli s nabídkou spolupráce oslovit? Napište nám na vybor@ffabula.cz a prodiskutujeme vaše představy!

Přejít nahoru