13 objektů z (ne)šťastného muzea

Spolek studentů historie FF UK uspořádal dne 11. dubna 2023 představení knihy 13 objektů z (ne)šťastného muzea, jíž  vydal Ústav pro studium totalitních režimů. Pozvání do diskuze přijali Mgr. Bohumil Melichar (OV ÚSTR) za kolektiv autorů a jako koreferenti vystoupili prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. (ÚČD FF UK, NM), Mgr. Anežka Bartlová, Ph.D. (Artalk.cz) a PhDr. Milan Ducháček, Ph.D. (Katedra historie FP TUL). Moderování se ujala Anna Kolářová M.A., doktorandka Ústavu hospodářských a sociálních dějin.

O knize

V této knize analyzujeme 13 vybraných předmětů ze sbírek stranických muzeí, okolnosti jejich vzniku, vystavování a užívání při utváření dobového ideologického jazyka. Zároveň si klademe otázky: Co si počít s předměty a symboly, jež společnost odvrhla? Jak je možné je využít ve vzdělávání či jak je zakomponovat do badatelsky orientované výuky? Nakolik je možné tyto předměty aktualizovat a klást jim širší společenské otázky týkající se historiografie, muzeologie, ale i kulturně společenských problémů současnosti? Kniha čtenáři nabízí možnost vnímat závažná témata tohoto období skrze konkrétní materiál z muzejních depozitářů. (ÚSTR)

Hosté

Mgr. Bohumil Melichar

Je zaměstnancem Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů a doktorand Ústavu hospodářských a sociálních dějin. Zabývá se didaktikou dějepisu a sociálními a kulturními dějinami politiky. Na představení zastupoval kolektiv autorů.

prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Působí na Ústavu českých dějin FF UK, je náměstkem generálního ředitele Národního muzea a věnuje se popularizaci historie prostřednictvím podcastu Přepište dějiny. Odborně se zabývá muzejnictvím a českou a slovenskou historií 20. století – je garantem připravovaného studijního programu Muzejní studia, jenž spoluzajišťují FF UK a Národní muzeum.

PhDr. Anežka Bartlová, Ph.D.

Je šéfredaktorkou serveru Artalk.cz o současném vizuálním umění. Studovala dějiny umění na FF, Vysoké škole uměleckoprůmyslové a Akademii výtvarných umění . Zabývá se kritikou umění, kulturními institucemi, pamětí a jejich projevy ve veřejném prostoru.

PhDr. Milan Ducháček, Ph.D.

Historik a didaktik dějepisu působící na Katedře historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Pan mimo jiné i vyučuje gymnaziální dějepis na Lauderových školách při Židovské obci v Praze a je také předsedou Asociace pro didaktiku dějepisu.

Galerie

Záznam

Podívejte se na záznam akce na našem YouTube kanálu! 

Přejít nahoru