Čecho/slovakismus

Spolek studentů historie FF UK uspořádal dne 27. února 2020 představení knihy Čecho/slovakismus, jíž vydalo Nakladatelství Lidové noviny. Pozvání do diskuze přijali  Adam Hudek (Historický ústav SAV) a Michal Kopeček (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR/Ústav českých dějin FF UK v Praze) za kolektiv editorů, jako koreferenti vystoupili Jana Čechurová (Ústav českých dějin FF UK v Praze) a Jakub Rákosník (Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK).

O knize

Čechoslovakismus patří mezi nejspornější pojmy českých a slovenských dějin. Byl-li jedněmi vnímán jako snaha o prosazení české nadvlády na Slovensku, pro jiné představoval symbol zápasu o republiku a státně-politickou existenci v meziválečném období. Autoři a autorky knihy zbavují čechoslovakismus jeho emocionálních nánosů a pojímají jej jako důležitý koncept, jehož proměny a kulturně-politické souvislosti sledují od poloviny 19. století až po rozpad Československa v roce 1993. Publikace předních českých a slovenských historiků a historiček je určena nejen pro odborné publikum, ale i širší veřejnosti, zejména novinářům, učitelům či pracovníkům diplomatického sboru. (NLN)

Hosté

Adam Hudek

Michal Kopeček

Jana Čechurová

Jakub Rákosník

Galerie

Přejít nahoru