Pozorovat, popsat, stvořit: Osvícenská policie a moderní stát, 1770-1820

Spolek studentů historie FF UK uspořádal dne 4. prosince 2019 představení knihy Pozorovat, popsat, stvořit: Osvícenská policie a moderní stát, 1770-1820, jíž vydalo nakladatelství Argo. Pozvání do diskuze přijali doc. Pavel Himl (Katedra Obecné Antropologie FHS UK) a PhDr. Martin Profant, Ph.D. (Katedra filozofie FF ZČU Plzeň). Úvodní slovo pronesla doc. Daniela Tinková (ÚČD FF UK). Moderování se ujala Mgr. Lucie Michková, doktorandka Ústavu českých dějin FF UK.

O knize

Podle představ mnohých reformátorů měla policie fungovat automaticky. Není proto náhodou, že ke stroji byl v 18. století připodobňován i stát. Ve druhé polovině 18. století již policie neznamenala obecně řádnou správu země či obce jako v dřívějších stoletích, ale ani to ještě nebyl orgán dohlížející na pořádek a bezpečnost, jak ho známe dnes. Prostřednictvím policie stát spravoval své vnitřní záležitosti, a tím jim a také sobě také dával jasnější obrysy. Zatímco dosavadní literatura se věnovala především kontrole a represi, jejímž prostřednictvím habsburská monarchie reagovala na společenský vývoj po Francouzské revoluci, předmětem zájmu této knihy je policie ve smyslu rodící se veřejné správy, která vědění o obyvatelstvu státu vytvářela, zároveň však na jeho základě život obyvatel regulovala a také stimulovala. Ve Vídni, Praze i v menších českých městech sleduje práce kromě institucionálního vývoje policie především genezi úřední komunikační sítě, identifikační praktiky, ale také to, jak se prostřednictvím dohledu (re)definoval „veřejný pořádek“ či „veřejná mravnost“.

Hosté

doc. PhDr. Pavel Himl, Ph.D.

PhDr. Martin Profant, Ph.D.

doc. PhDr. Daniela Tinková, Ph.D.

Galerie

Přejít nahoru