"Akce zámky" v poválečném Československu

Spolek studentů historie FF UK uspořádal dne 23. května 2023 další díl ze série představení studentských prací. Tentokrát nám svou bakalářskou práci představila Bc. Anna Heráňová, absolventka bakalářského programu Historie na Ústavu českých dějin FF UK.

O práci

“Akce zámky” z let 1945-1947 byla ojedinělá humanitární akce, zaměřená na pomoc dětem, vracejících se po konci druhé světové války z koncentračních táborů. Jejím hlavním iniciátorem a organizátorem byl český pedagog a humanista Přemysl Pitter a svůj název akce nese podle čtyř zámků, ve kterých byly ozdravovny zřízeny. Navzdory nelibosti ze strany veřejnosti i státních orgánů se na zámcích z Pittrovy iniciativy brzy ocitají také německé děti. Jaký vliv měla v době vzedmuté vlny nacionalismu národnost dětí na přístup státu a úřadů vůči jeho nejmladším obyvatelům? Kdo byli hlavní aktéři, díky kterým mohlo zámeckou péčí během necelých dvou let postupně projít 810 dětí? A jak se ve fungování ozdravoven odrážel dobový přístup ke zdraví a hygieně? Na tyto a další otázky se práce snaží odpovědět.

O autorce

Bc. Anna Heráňová

Je úspěšnou absolventkou oboru Historie na Ústavu českých dějin FF UK. 

Galerie

Záznam

Podívejte se na záznam akce na našem YouTube kanálu! 

Přejít nahoru