JUDr. August Adolf Popelka - kancléř prezidenta Háchy

Spolek studentů historie FF UK uspořádal dne 3. ledna 2023 další díl ze série představení studentských prací. Tentokrát nám svou bakalářskou práci představil Bc. Martin Piják, absolvent bakalářského programu Historie na Ústavu českých dějin FF UK.

O práci

Práce a zároveň první biografie Augusta Adolfa Popelky představuje nejen tuto významnou osobnost prezidentské kanceláře mezi lety 1918 až 1945, ale celkem čtyři generace jedné rodiny, jejíž členové se zásadním způsobem zapsali nejen do dějin československého státu, ale i do dějin soudnictví monarchie a Národního divadla. Popelkův život je sledován v širších dobových souvislostech. Práce otevírá celou řadu otázek a snaží se o objektivní popis Popelkovy osobnosti.
 
Práce byla v říjnu 2022 oceněna Cenou Edvarda Beneše III. stupně v kategorii Historie 20. století.

O autorovi

Bc. Martin Piják

Je úspěšným absolventem oboru Historie na Ústavu českých dějin FF UK. 

Galerie

Záznam

Podívejte se na záznam akce na našem YouTube kanálu! 

Přejít nahoru